Vad kan man säga, om människors framtid, och den värld vi lever i? Många av oss, säger att vi lever i den sista

av tider. Människor säger att vi är förutbestämda att gå under. Vi är på väg mot ett förutbestämt harmageddon,

och det går inte att förhindra. Vad är det då de säger? De säger, gör vi inte något nu, så går vi under.

 

Säg då inte bara detta, gör något för guds skull, gör något. Säg inte bara, vi går under, visa världen, att vi kan klara

detta. Olyckskorpar har kraxat i alla tider. Låt korparna få fel. Låt korparna kraxa sig hesa, när de kraxar sina toner, från 

undergångens symfoni,  strunta i dem, och gör något istället. Vad vi borde göra, vore att inte låta undergångs-

korparnas kraxande segra.

 

Det sägs att det sker en uppvärmning av vår planet, hos oss smälter isarna i polartrakterna, öknarna breder ut sig, och

jordbruksområden förstörs, ofruktbar mark breder det ut sig, jordflykt sker, jorden blåser helt enkelt bort, från områden,

och marken förstörs, där tidigare säd och frukter växte, och grödor, bär, frukt, säd och svampar växte och frodades.

 

De säger att det kommer regn, som översvämmar tidigare fruktbar mark och jord. Då säger de, förstörs de gemensamma

områden, där vi ska bo, där är det meningen att människor ska bo, där förstörs en framtid, som de säger borde vara gemensam.

 

Vi borde visa indianerna, att de hade fel, när de sade att vi vita kommer att förstöra vår gemensamma planet.

Det finns en enorm jordförstöring i våra jordbruksområden. Det är faktiskt vår gemensamma planet, även om

det är ett obekvämt och impopulärt synsätt 

 

Det finns en utbredning av öknar i nästan alla områden där människor lever. Låt inte öknarna breda ut sig,

återta istället jord och mark från öknarna. Låt utvalda problemfamiljer, i städernas ghetton,  få en chans

att göra en insats för människan, ge dem mark och plats att leva på. Det kanske inte är så omöjligt, 

som det låter. Det kanske kunde gå. Varför inte låta människan ta tillbaka mark från öknarna där de utber sig,

runt om i de varmare delarna av världen, där de breder ut sig.

 

Låt utvalda problemfamiljer i USA, och på andra ställen, att starta ett enormt indelningsystem, för militär och

mänsklighet. Förstår ni vad jag säger, smid plogbilar av vapnen. Låt soldater och andra, få mark i områden

runt om på jorden, låt dem få mark som de kan odla, när de inte krigade. 

 

Smid plogbilar av vapnen, på riktigt, på riktigt, på riktigt. Förstår ni vad jag säger? Smid plogbilar av vapnen

på riktigt! Skapa ett enormt indelningssystem på riktigt, runt om i vår värld. Smid plogbilar av vapnen,

på riktigt. Det är de som gör detta, och som får detta att fungera, som förtjänar att leda människan mot

framtiden. Soldater och värnpliktiga, måste ha ett liv när de inte krigar. En dag om de lever efter sitt krigande,

eller annat, då kan de faktiskt på riktigt smida plogbilar av vapnen. Vi kanske kan lyckas. Det kanske kan

bli bara ingenting som blir vår gräns. The border ends nowhere. The limit doesn´t exist. Do you understand

what I am saying. The border doesn´t exist. This is bigger than politics. Do you understand  what I am saying.

This is bigger than politics. The borders doesn´t exist. The border doesn´t exist.

 

Visa olyckskorparna och indianerna, de röda som alltid sagt, att vi vita ska döda vår värld, att det ska

vara omöjligt för människan att få ha en framtid.  Låt de hesa olyckskorparna kraxa ohört. Låt dem kraxa

tills de blir så hesa att de inte hörs längre. Låt dem kraxa tills de blivit så hesa att de inte hörs längre.

 

Detta är den framtidsväg som måste komma. Visa människor att det går att få en framtid. Låt inte

muslimernas herrefolksfasoner få styra vad som händer i världen.  Låt även dem få chansen att vara

med på vägen mot framtiden. Bjud även in dem, till att få vara med på vägen mot framtiden,

faktiskt, faktiskt, faktiskt.

 

Låt inte de kristna domedagsprofeterna få rätt. Deras och faktiskt, våra olyckskorpar säger, det går inte.

Låt det bli lärkor och fredsduvor, som ska breda ut sina vingar över världen. Lår de judiska folken,

med sitt faktiskt, ursprunglita budskap få bli en framtid, som fungerar lite mer. Det är faktiskt en lite mer

framtid där, för de säger ju, att vi fortfarande väntar på vår frälsare, att han ska komma, och att allt

faktiskt ska bli bra. 

 

Det är så jag har fattat kontentan av de olika synsätten. Låt förståndet segra, faktiskt, faktiskt.

Låt förståndet segra, faktiskt!

 

Låt det bli ett system, som kan få en framtid. Engussystemets ursprung, kanske kan ha varit en ide som förändrade

världen en gång. Varifrän engudssystemet kom, det vet vi nog alla. Det är väl möjligt, att det är så att de bara är avundsjuka

på det som var ursprunget, och att det är avundsjukan som är problemet. Kan det vara så enkelt? Alla är bara avundsjuka på

ursprunget, faktiskt. Kan det vara så enkelt? Kan det vara så enkelt? En äldre fader, och två bröder, varav den yngre

just i dessa dagar, faktiskt den yngre håller på att slå ihjäl den äldre, faktiskt, kanske av ilska, avundsjuka, eller kanske bara

av alla heta, svallande hormoners orsak.    TACK!