Det kanske går, om vi  försöker.

Vad vore mer nödvändigt än att ge människan 

en framtid! Hur ska vi göra då? Nu står vi, så

vitt jag förstått, inför en av våra stora frågor.

Hur ska vi stoppa pandemin? När det är klart,

det syns nya tider, bilan har lyfts bort ur sin

skåra, och människan kan ha en tid till.

 

Sätt nu inte framtiden i vrångstrupen, vad 

kan vara mer nödvändigt, än att ge människan

en framtid. Vad kan vara mer rätt, än detta!

 

MItt nu under en av våra största kriser,  ställer

jag denna fråga,  nu under en pandemi, kanske 

skapat av människa. Finns det något mer viktigt

än att ställa en fråga? 

 

Borde vi inte plantera tre till fem nya träd, för

varje som fälls? Borde det ändå inte finnas en

 vädjande resolution om att vi borde plantera

tre till fem nya träd, för varje som fälls? Hör

ni  rätt? Läser ni rätt? Förstår ni rätt? Visst, ni

läser rätt.

 

Borde vi inte plantera tre till fem nya träd, 

för varje som fälls? Förstår ni att detta borde

vara en resolution i FN, om bara möjligt.

 

Drömma kan man. Nu ska vi drömma. Vi ska

förverkliga den här resolutionen. Eller ändå 

ska jag skriva och publicera här på min blogg. 

 

Det är inte bara en lockande tanke. Det vore

inte  bara lockande. Det är nödvändigt. Det

förstår nog till och med ni.

 

Tack för mig! Robert Naverstam, 15 Maj 2020,

Stockholm, Sverige. Lyssna ni som försöker leda

världen. Nu har ni chansen, att göra historia.

 

/ Robert Naverstam.